Bizonylat- és táblázatgyűjtemény           
                      1174 Budapest, Bulyovszky u. 42/B. • Telefon/Fax: (06-1) 257-4894 • 06/70-211-88-20

Honlap
Fel
Ártájékoztató
Kiadványok
Plakátok
Prospektusok
Naptárak
Ügyviteli
CD
Könyvbemutató

Legutolsó frissítés:

2015. július 26.

MEGRENDELÉS TANKÖNYVRENDELÉSHEZ (Letöltés EXCEL formátumban)

 

LEGÚJABB TERMÉKÜNK:

MAGYAR
RADIOLÓGIA
2015.1.

 

TANKÖNYV

A KÖZÉPISKOLÁK XI. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

14542-11/2006 határozati számon tankönyvvé nyilvánította

HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS

Összeállították:

3.2. MODUL: Az üzleti gazdaságtan pénzügyi alapjai

Békésiné Vertig Erzsébet, Győr

4. MODUL: A vásárolt készletek a gazdálkodásban

Joanovicsné Kerekes Mária, Budapest

5. MODUL: A vállalkozások humán erőforrás (munkaerő) és jövedelemgazdálkodása

Almássy Lászlóné, Nyíregyháza

6. MODUL: A befektetések

Pál Zoltánné, Dunaújváros

ISBN 963 8322 04 7

Mindenfajta változtatás és sokszorosítás a kiadó engedélyével történhet

Tartalom

 

I. Bizonylatok a 3.2. modulhoz

(Az üzleti gazdaságtan pénzügyi alapjai)

  1. sz. melléklet: Készpénzfizetési bizonylat

  2. sz. melléklet: Készpénzfizetési megbízás

  3. sz. melléklet: Belföldi postautalvány

  4. sz. melléklet: Készpénzfizetési bizonylat

  5. sz. melléklet: Készpénzfizetési utalvány

  6. sz. melléklet: Kifizetési utalványok feladójegyzéke

  7. sz. melléklet: Átutalási megbízás

  8. sz. melléklet: Határidős beszedési megbízás

  9. sz. melléklet: Kifogás határidős beszedési megbízás teljesítése ellen

10. sz. melléklet: Azonnali beszedési megbízás

11. sz. melléklet: Elszámolási csekk

12. sz. melléklet: Csekkbeváltási megbízás

13. sz. melléklet: Idegen váltó

14. sz. melléklet: Saját váltó

 

II. Bizonylatok a 4. modulhoz

(A vásárolt készletek a gazdálkodásban)

1. sz. melléklet: Szállítólevél

2. sz. melléklet: Készpénzfizetési számla – manuális kitöltésre, üres áfa-tartalommal

3.a sz. melléklet: Elektronikus számla eleje – bemutató

3.b sz. melléklet: Elektronikus számla hátulja – bemutató

4. sz. melléklet: Egyszerűsített számla eleje és hátulja – bemutató

5. sz. melléklet: Manuális kitöltésű számla (üres)

6. sz. melléklet: Anyagbevételezési bizonylat

7. sz. melléklet: Anyagkivételezési bizonylat

8. sz. melléklet: Anyagvisszavételezési jegy

9. sz. melléklet: Kiadási raktárbizonylat számítógépi szoftverrel  

III. Bizonylatok az 5. modulhoz

(A vállalkozások humán erőforrás (munkaerő) és jövedelemgazdálkodása)

Esettanulmány II. bizonylata

A)        Könyvelési feladás a jövedelmekről

B)        EU-s jelentés

C)        OEP statisztikai jelentés (4. és 1. oldal)

D)        OEP statisztikai jelentés (2. és 3. oldal)

E)        Létszámjelentések

F)         Új KSH jelentő lap

G)        Jelenléti ív

H)        Egyéni bérelszámoló lap

I)         Bérnyilvántartó előlap

J)         Bérnyilvántartó hátlap

K)        Munkaidő összesítő I.

L)        Munkaidő összesítő II.

M)       Fizikai dolgozók munkaidő nyilvántartási összesítője

N)        Összes jövedelem összesítő dolgozónként

O)        Levonás összesítés

P)        Havidíjasok költségnemenkénti bér- és levonás összesítője

R)        Fizikai dolgozók költségnemenkénti bér- és levonás összesítője

  1.a sz. melléklet: Jelenléti ív (előoldal)

  1.a sz. melléklet: Jelenléti ív (hátoldal)

  1.b sz. melléklet: Bélyegzőkártya

  2. sz. melléklet: Egyéni munkautalvány

  2.a sz. melléklet: Órabéres teljesítmény nyilvántartó (építőipari)

  3. sz. melléklet: Bérszámfejtő lap havidíjas dolgozóknak

  4. sz. melléklet: Bérelszámoló lap (teljesítménybéres) dolgozóknak

  5. sz. melléklet: Bérelszámoló lap / Egyéni keresetösszesítő

  6. sz. melléklet: Törzslap (előoldal)

  7. sz. melléklet: Törzslap/Bérnyilvántartó lap (hátoldal)

  8. sz. melléklet: Törzslap (bérnyilvántartó)

  9. sz. melléklet: Törzslap (bérnyilvántartó)

10. sz. melléklet: Tíznapos (dekád) összesítő

11. sz. melléklet: Levonási jegyzék

12. sz. melléklet: Nyugdíjnyilvántartó

13.a sz. melléklet: Szabadságnyilvántartás (elő- és hátoldal)

13.b sz. melléklet: Szabadságnyilvántartó

14.a sz. melléklet: TB összesítő (előlap)

14.b sz. me11ék1et: TB összesítő (hátlap)

15. sz. melléklet: Bérfizetési jegyzék

16. sz. melléklet: TB havi jelentés

17. sz. melléklet: Bérfizetési jegyzék

18.a sz. melléklet: Boríték a dolgozónkénti kereslet tárolásán (eleje, hátulja)

19.a sz. melléklet: A munkaviszonyból származó szem. jöv. adó nyilv. lapja

19.b sz. melléklet: A munkaviszony mellett munkáltatótól származó jövedelem

nyilvántartó lapja

20. sz. melléklet: A nem munkaviszonyból származó jövedelem adónyilvántartó

lapja állományon kívüliek részére

21.a. sz. melléklet: Adatlap a vállalkozásoknál és a nem profitorientált szervezeteknél

fogl. (II.)

22. sz. melléklet: Statisztikai adatlap

23.a sz. melléklet: Adatszolgáltató lap egyéni bérekről és keresetekről (külső borító)

23.b sz. melléklet: Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés a)

23.b sz. melléklet: Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés b)

23.b sz. melléklet: Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés c)

23.c sz. melléklet: Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidő-

mérlegéhez a)

23.c sz. melléklet: Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidő-

mérlegéhez b)

23.c sz. melléklet: Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidő-

mérlegéhez c)

23.c sz. melléklet: Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak munkaidő-

mérlegéhez d)

24. sz. melléklet: A K...FA Kft. egyik üzemének munkanorma kivonata

25. sz. melléklet: Azonosító/Kódjegyzék kivonat

26. sz. melléklet: Egyéni munkaigazolás (munkautalvány helyett)

27.a sz. melléklet: Üzemi adminisztrátor begyűjtése a 22. b-hez

27.b sz. melléklet: Egyéni bérelszámoló lap 1.

27.b sz. melléklet: Egyéni bérelszámoló lap 2.

27.b sz. melléklet: Egyéni bérelszámoló lap 3.

27.b sz. melléklet: Egyéni bérelszámoló lap 4.

27.b sz. melléklet: Egyéni bérelszámoló lap 5.

28.a sz. melléklet: Munkaidő-összesítő (teljesítménybérben dolgozók számára)

28.b sz. melléklet: Munkaidő-összesítő (időbéres dolgozók számára)

28.c sz. melléklet: Szabadságengedély

29. sz. melléklet: Termelőegységenként bér- és levonásösszesítő

30.a sz. melléklet: Fizetendő (dolgozónkénti) járandóságok

30.b sz. melléklet: Fizetendő levont járulékok

31. sz. melléklet: Összesítőjegyzék bérek és levonások

32. sz. melléklet: Egyéni kereset összesítő

33.a sz. melléklet: Göngyölített egyéni kereset összesítő

34. sz. melléklet: Munkabér átutalási lista egy pénzintézethez

35. sz. melléklet: Munkabér átutalási lista több pénzintézethez

 IV. Bizonylatok a 6. modulhoz

(A befektetések)

1. sz. melléklet: Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja

2. sz. melléklet: Üzembehelyezési okmány

3. sz. melléklet: Üzembehelyezési okmány (I. sz. táblázat)

3.a. sz. melléklet: Üzembehelyezési okmány (II. sz. táblázat)

4. sz. melléklet: Állományba vételi bizonylat

5. sz. melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

6.a sz. melléklet: Éves jelentés a beruházások összetételéről, 2005. (l. oldal)

6.b sz. melléklet: Éves jelentés a beruházások összetételéről, 2005. (2. oldal)

6.c sz. melléklet: Éves jelentés a beruházások összetételéről, 2005. (3. oldal)

6.d sz. melléklet: Éves jelentés a beruházások összetételéről, 2005. (4. oldal)

6.e sz. melléklet: Kitöltési útmutató az Éves jelentés a beruházások összetételéről,

2005. című kérdőívhez (1. oldal)

6.f sz. melléklet: Kitöltési útmutató az Éves jelentés a beruházások összetételéről,

2005. című kérdőívhez (2. oldal)

 

 
Copyright © 2005 NovoPrint ÖLTEVÉNYI / Horvay            1024*768-ra optimalizálva